0981.84.34.34

VẢY NẾN VÙNG KÍN CÓ NGUY HIỂM KHÔNG?